Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse 
(Disclaimer and Disclosure)

Brugerens ansvar for indhold, der oprettes på MaskinBasen.dk

MaskinBasens oplysninger afspejler alene en gruppe brugeres erfaringer med maskiner og til de omkostninger, der har været i forbindelse med brugen heraf.

Brugeren indestår således for, at det indhold brugeren opretter på MaskinBasen ikke overtræder nogen love og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder uanset hvorledes oprettelsen af indhold sker.

Brugeren har bevisbyrden for, at oprettelse af indhold på MaskinBasen ikke krænker tredjemands rettigheder.

MaskinBasen gennemgår ikke det indhold brugeren opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Dette er således alene brugerens ansvar.

Brugeren skal skadesløsholde MaskinBasen for ethvert tab som Maskinbasen måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, MaskinBasen måtte afholder som følge af, at tredjemand fremsætter krav om at indhold oprettet på MaskinBasen krænker dennes ret eller strider mod lovgivningen i øvrigt.

Såfremt brugeren anvender usaglige  eller usande udtryk forbeholder Maskinbasen sig retten til at fjerne dette datasæt.